Tìm tours

Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị để xin thị thực Peru bao gồm các loại sau:

*Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị để xin thị thực Peru theo diện du lịch:

    Loại Thị thực: Du lịch.
    Thời gian xét Hồ sơ: 15 ngày
    Hộ chiếu còn hiệu lực từ 06 tháng trở lên và còn ít nhất 03 trang trống (kèm theo Hộ chiếu cũ nếu có).
    Thẻ tạm trú và giấy phép lao động đối với người nước ngoài.
    01 ảnh thẻ 4x6cm nền trắng (ảnh chụp trong vòng 06 tháng trở lại): yêu cầu ảnh file mềm lưu trong đĩa CD/USB hoặc gửi qua email.
    Giấy tờ về công việc:
    Nếu là chủ doanh nghiệp: Bản sao công chứng giấy CN hoạt động kinh doanh.
    Nếu là nhân viên: Bản sao công chứng Hợp đồng lao động, bảng lương 03 tháng gần nhất.
    Sổ tiết kiệm: photo công chứng kèm theo giấy xác nhận số dư của ngân hàng.

** Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị để xin thị thực Peru theo diện Công tác, thương mại, hội họp:

    Loại Thị thực: Công tác, thương mại.
    Thời gian xét Hồ sơ: 15 ngày.
    Hộ chiếu còn hiệu lực từ 06 tháng trở lên và còn ít nhất 03 trang trống (Bao gồm Hộ chiếu cũ nếu có).
    Thẻ tạm trú và giấy phép lao động đối với người nước ngoài.
    01 ảnh thẻ 4x6cm nền trắng (ảnh chụp trong vòng 06 tháng trở lại): yêu cầu ảnh file mềm lưu trong đĩa CD/USB hoặc gửi qua email.
    Giấy tờ về công việc:
    Nếu là chủ doanh nghiệp: Bản sao công chứng giấy CN hoạt động kinh doanh.
    Nếu là nhân viên: Bản sao công chứng Hợp đồng lao động, bảng lương 03 tháng gần nhất.
    Bằng chứng về tài chính: Sao kê chi tiết tài khoản ngân hàng của Công ty hoặc của cá nhân người xin Visa.
    Thư mời của công ty phía Peru, nêu rõ mục đích, thời gian và chi phí chuyến đi.

Xin vui lòng liên hệ để được hướng dẫn thêm.
* Ms Xuân Hiền: 0913.423.754 (hotline)