Tìm tours

Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị để xin thị thực Brunei bao gồm các loại sau:

*Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị để xin thị thực Brunei theo diện Du lịch:

    Thời gian xét Hồ sơ: 3 ngày làm việc
    Các giấy tờ cần cung cấp:
    Hộ chiếu bản gốc.
    Ảnh thẻ 4x6cm nền trắng.
    Chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam: Photo công chứng.
    Thẻ tạm trú hoặc giấy phép lao động đối với người nước ngoài: Photo công chứng.
    Giấy xác nhận số dư tài khoản: Bản chính có đóng dấu của ngân hàng.

**Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị để xin thị thực  Brunei theo diện Thương mại, công tác:

    Loại Thị thực: Công tác, thương mại
    Thời gian xét Hồ sơ: 3 ngày làm việc.
    Các giấy tờ cá nhân:
    Hộ chiếu.
    Ảnh thẻ 4x6cm nền trắng.
    Chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam: Photo công chứng
    Thẻ tạm trú hoặc giấy phép lao động đối với người nước ngoài: Photo công chứng
    Các giấy xác định mục đích chuyến đi:
    Thư mời từ phía Brunei.
    Lịch trình công tác hoặc bản sao chương trình hội nghị, hội thảo, sự kiện,…
    Nếu người đi là chủ cơ quan/doanh nghiệp: Bản sao công chứng giấy chứng nhận hoạt động / ĐK kinh doanh.
    Nếu người đi là cán bộ/nhân viên: Hợp đồng lao động hoặc Quyết định bổ nhiệm chức vụ/Quyết định biên chế,…

Xin vui lòng liên hệ để được hướng dẫn thêm.
* Ms Xuân Hiền: 0913.423.754 (hotline)