Tìm tours

Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị để xin thị thực Mông Cổ bao gồm các loại sau:

Các giấy tờ cần chuẩn bị:

    Hộ chiếu.
    Ảnh thẻ 3x4cm nền trắng.
    Chứng minh nhân dân: đối với người Việt Nam.
    Thị thực Việt Nam còn hạn: đối với người Nước ngoài.
    Thư mời từ phía Mông Cổ: Thư mời du lịch hoặc thương mại, công tác…
    Nếu đi Công tác:
    Nếu là nhân viên thì cung cấp bản sao công chứng Hợp đồng lao động hoặc Quyết định bổ nhiệm/biên chế,…
    Nếu là chủ doanh nghiệp thì cung cấp bản sao công chứng giấy ĐK kinh doanh.
    Thẻ tạm trú hoặc Giấy phép lao động đối với người Nước ngoài.

Xin vui lòng liên hệ để được hướng dẫn thêm.
* Ms Xuân Hiền: 0913.423.754 (hotline)